Verzending 

Under construction

Retoureren

In geval van schade:

Indien er schade is op uw bestelling, breng je er ons binnen de 48u na ontvangst van op de hoogte per email samen met enkele duidelijke foto’s van de schade, zodat we dit samen kunnen bekijken om zo snel mogelijk een oplossing te kunnen vinden.

Bestelling niet correct?

Indien er een fout in uw bestelling is, breng je er ons binnen de 48u na ontvangst van op de hoogte zodat we dit samen kunnen bekijken om zo snel mogelijk een oplossing te kunnen vinden.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Be Chick mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Be Chick klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Be Chick, Vossenshofweg 2, 9310 Meldert, België. 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Be Chick zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° Workshops georganiseerd door Be Chick: Inschrijvingen voor workshops kunnen geannuleerd worden tot twee weken voor de workshopdatum. Annuleringen binnen deze termijn, no-show tijdens workshop zelf, zullen geen onderwerp zijn van terugbetaling en kunnen dus niet herroepen worden.
4° Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
Eveneens zijn uitgesloten van herroeping: alle textiel en blanco artikelen .Deze worden na bestelling van onze klanten speciaal besteld, en worden nooit beschouwd als een voorraadartikel.  Deze aankopen worden beschouwd als "het bestellen van goederen op maat", en maken geen deel uit van art. VI. 47 §1. van het Wetboek van economisch recht.